Sunday, 14 July 2013

இரசவாத உண்மை

சோழிகள் உருளும்
ஜதி
மின்னல் பூக்கும் ஒளி
சிரிக்கவில்லை 
சிறுகச் சிறுக
சிதைக்கிறாள் என்னை. . . 

இரசவாத உண்மை
 
உன் 
மாதுள மணி நிற உதடுகளுக்கு 
பின் 
ஒளி(ர்)ந்து விளையாடுகிறது. . . 

திமிர் பிடித்தவள் என்கிறாள் 
உன் தோழி 
யாருக்கு தான் இவளை பிடிக்காது?!
பாவம் "திமிர்" 
என்கிறேன் வெகுளியாக. . .